СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-22112019-177 Дата и час на публикуване: 22.11.2019 10:05

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж, находящи се в гр.Суворово”

   Лице за контакт - Милен Иванов Чарапански

  Управител на "Домашен социален патронаж" гр.Суворово

  Тел. 05153 3245

  Факс 05153 2160

  email: milenm75@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-20112019-176 Дата и час на публикуване: 20.11.2019 10:19

  Пряко договаряне

  Доставка на горива за Община Суворово за периода декември 2019г. -декември 2021г.

   лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

  директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153 3333/вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-15112019-174 Дата и час на публикуване: 15.11.2019 9:01

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  “Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово и III-то класна пътна мрежа в рамките на гр.Суворово за зимен сезон 2019-2020г.” - по самостоятелно обособени позиции”

   лице за контакт - Венцислав Райчев

  директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153 3333/вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-08102019-173 Дата и час на публикуване: 08.10.2019 16:11

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“

  Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО