СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-13062018-164 Дата и час на публикуване: 13.06.2018 15:06

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2018-2019Г.

   Лице за контакти: Гавраил Гавраилов

  Директор на Дирекция "Финанси и бюджет"

  тел.05153/ 33 33, факс: 05153/ 21 60

  email: obst_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-30032018-163 Дата и час на публикуване: 30.03.2018 14:57

  Ппоцедури на договаряне

  „Оказване на неотложна медицинска помощ при обслужване на пациенти от населените места на Община Суворово за 2018/2019г.”

   вид на процедурата - сключване на договор на основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

  лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

  директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153 3333/вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-28032018-162 Дата и час на публикуване: 28.03.2018 14:57

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  „Упражняване на авторски надзор на обект: „Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: „Хан Крум“, част от ул. „Баба Тонка“ ( от ул. „Хан Крум“ до ул. „Стефан Караджа“), ул. „Кочо Честименски“ (от ул. „Бачо Киро“) и ул. „Ильо Войвода“ (от ул. „Панагюрище) в гр. Суворово, Община Суворово“

    Лице за контакт - Николай Стефанов Стефанов

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-26032018-161 Дата и час на публикуване: 26.03.2018 14:20

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  „Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на ул. „Панагюрище“ (от ОК 262 до ОК 245) и ул. „Ген. Столетов“ (от ОК 139 до ОК 244) в гр. Суворово“

  Лице за контакт - Николай Стефанов Стефанов

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО