СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № C-05112018-5 Дата и час на публикуване: 05.11.2018 15:38

Пазарна консултация

„Определяне стойността на разходите за строително-монтажни работи за: Обособена позиция № 1 „Определяне стойността на разходите за: „Изграждане на детска площадка в централна градска част на гр. Суворово“ и Обособена позиция № 2 „Определяне стойността на разходите за: „Основен ремонт на покрив на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги победоносец“ – гр. Суворово“

 Лице за контакт - Николай Стефанов

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология