СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-08042020-183 Дата и час на публикуване: 08.04.2020 10:15

Обществена поръчка: Публично състезание

,,Основен ремонт и текущо поддържане на четвъртокласна пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на община Суворово“

 Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05102/9908

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология