СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-08042020-183 Дата и час на публикуване: 08.04.2020 10:15

Обществена поръчка: Публично състезание

,,Основен ремонт и текущо поддържане на четвъртокласна пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на община Суворово“

 Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05102/9908

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология

 • 11.08.2020 15:12

  Протокол №1

  Протокол №1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 29.04.2020 10:47

  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.04.2020 11:44

  Проект на договор

  Проект на договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.04.2020 11:33

  Решение, обявление и документация за участие

  Решение, обявление и документация за участие

  ВИЖ ПОДРОБНО