СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-23092014-97 Дата и час на публикуване: 23.09.2014 14:54

  Поръчки по чл. 14. Ал. 5 От зоп

  Договор "Авариен ремонт на Дневен център гр. Суворово"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-16092014-96 Дата и час на публикуване: 16.09.2014 11:54

  Открита процедура

  Договор „Изпълнение на СМР по договори сключени между община Суворово и ДФ „Земеделие” с четири обособени позиции” Обособена позиция № 2„Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Суворово-път VAR 2116/III-2072/Вълчи дол-Войводино-граница общ. (Вълчи дол-Суворово)-Николаевка-/III-2901/ от км 8.700 до км 11.680 и от кв. 13.530 до км 18.740 по договор 03/321/01129”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-16092014-95 Дата и час на публикуване: 16.09.2014 11:27

  Публична покана

  Договор "Ремонт на общинска инфраструктура на територията на община Суворово"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-15092014-94 Дата и час на публикуване: 15.09.2014 14:56

  Публична покана

  "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Суворово"

  Лице за контакти - Снежана Райчева - Началник отдел "Устройство на територията"

  тел. 05153/ 24 40 - вътр. 402

  факс: 05153/ 21 60

  email: sn_stoyanova@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО