СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № C-20022018-4 Дата и час на публикуване: 20.02.2018 16:36

Пазарна консултация

„Определяне стойността на разходите за строително-монтажни работи за: Обособена позиция № 1 „Определяне стойността на разходите по проект: „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“ в УПИ IX, кв. 69 по ПБЗ на гр. Суворово“, Обособена позиция № 2 „Определяне стойността на разходите по проект: „Обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Калиманци, с. Дръндар и гр. Суворово, община Суворово“ и Обособена позиция № 3 „Определяне стойността на разходите по проект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“

 Лице за контакт - Николай Стефанов

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология