СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • № C-28032017-3 Дата и час на публикуване: 28.03.2017 10:34

  Изграждане на защитни тръби и защитени шахти по проект: „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Суворово“ ЛОТ 1: „Рехабилитация на път VAR 1023 /II – 29/ Аксаково – Игнатиево – Припек – Слънчево – Граница общ. /Аксаково – Суворово/ - Баново – Калиманци /III – 2901/“ ЛОТ 2: „Рехабилитация на общински път VAR 2240 /III – 2901/ Суворово – Дръндар – Николаевка / VAR 2116/“

  Лице за контакт - Николай Стефанов

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № C-20022018-4 Дата и час на публикуване: 20.02.2018 16:36

  „Определяне стойността на разходите за строително-монтажни работи за: Обособена позиция № 1 „Определяне стойността на разходите по проект: „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“ в УПИ IX, кв. 69 по ПБЗ на гр. Суворово“, Обособена позиция № 2 „Определяне стойността на разходите по проект: „Обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Калиманци, с. Дръндар и гр. Суворово, община Суворово“ и Обособена позиция № 3 „Определяне стойността на разходите по проект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“

   Лице за контакт - Николай Стефанов

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № C-05112018-5 Дата и час на публикуване: 05.11.2018 15:38

  „Определяне стойността на разходите за строително-монтажни работи за: Обособена позиция № 1 „Определяне стойността на разходите за: „Изграждане на детска площадка в централна градска част на гр. Суворово“ и Обособена позиция № 2 „Определяне стойността на разходите за: „Основен ремонт на покрив на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги победоносец“ – гр. Суворово“

   Лице за контакт - Николай Стефанов

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № C-11072019-6 Дата и час на публикуване: 11.07.2019 15:20

  „Изграждане на детска площадка в централна градска част на гр. Суворово“

  ВИЖ ПОДРОБНО