СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • № O-09092022-189 Дата и час на публикуване: 09.09.2022 15:13

  Публично състезание

  Обявление за приключване на договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-11062020-188 Дата и час на публикуване: 11.06.2020 15:06

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  „Упражняване на строителен надзор на обект:„Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство”

    Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05102/9908

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-11062020-187 Дата и час на публикуване: 11.06.2020 14:17

  Публично състезание

  „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство”

   Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05102/9908

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-11052020-186 Дата и час на публикуване: 11.05.2020 14:14

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

  „Изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Рехабилитация и реконструкция на улици: „Сан Стефано“, „Хаджи Димитър“ и ул. „Рила“ в град Суворово“

  Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

  Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

  тел. 05153/25 50, факс: 05102/9908

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО