СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-11052020-186 Дата и час на публикуване: 11.05.2020 14:14

Обществена поръчка: Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

„Изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Рехабилитация и реконструкция на улици: „Сан Стефано“, „Хаджи Димитър“ и ул. „Рила“ в град Суворово“

Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05102/9908

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология