СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-01082014-62 Дата и час на публикуване: 01.08.2014 11:59

Обществена поръчка: Открита процедура

Договор „Изпълнение на СМР по договори сключени между община Суворово и ДФ „Земеделие” с четири обособени позиции” Обособена позиция № 4„Реконструкция, подобряване и оборудване на спортен комплекс в гр. Суворово по договор 03/321/01135”

Хронология

 • 23.08.2016 11:22

  Внимание: Публикуваното по-долу "Плащане по договор за месец юли 2016 " е техническа грешка!

 • 06.11.2015 16:28

  ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР

  Окончателно плащане - ДДС

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.10.2015 15:04

  Плащане по договор

  Окончателно плащане - данъчна основа

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 16.06.2015 14:41

  Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор

  Освобождаване на банкова гаранция за изпълнение на договор на "Девня Трейд" ООД

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 16.06.2015 14:25

  Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка

  Анекс към договор №1-7 от 21.02.2014г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.06.2015 14:58

  Информация за датата и основанието за приключване на договор

  Информация за приключване на договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 06.10.2014 13:32

  Плащане по договор

  Междинно плащане

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 16.09.2014 11:43

  Плащане по договор

  Авансово плащане

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 01.08.2014 17:01

  Плащане по договор

  Авансово плащане

  Извършено плащане на ДДС - „Девня Трейд“ ООД Дата на плащане - 23.07.2014г. Основание - Искане за авансово плащане от 15.04.2014г. Размер на изплатената сума - 250 000.00 лв.