СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-01082014-67 Дата и час на публикуване: 01.08.2014 17:00

Обществена поръчка: Открита процедура

Договор „Строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Възстановяване и ремонт на асфалтови настилки и бордюри на улици в гр. Суворово“ по договор 03/322/00717“

Хронология

 • 01.08.2014 17:03

  Плащане по договор

  Окончателно плащане

  Извършено плащане на - „Консулт - 64“ ООД Дата на плащане - 28.07.2014г. Основание - Приемо-предавателен протокол от 16.05.2014г. Размер на изплатената сума /без включен ДДС/ -6750.00 лв. Размер на изплатената сума /с включен ДДС/ -8100.00 лв.

 • 01.08.2014 17:07

  Плащане по договор

  Авансово плащане

  Извършено плащане на ДДС -„Консулт - 64“ ООД Дата на плащане - 24.07.2014г. Основание - Искане за авансово плащане от18.06.2014г. Размер на изплатената сума - 1350.00 лв.