СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-01082014-74 Дата и час на публикуване: 01.08.2014 17:00

Обществена поръчка: Публична покана

Договор „Ремонт на улици и пътища на територията на община Суворово“

Хронология

 • 23.12.2014 11:22

  Плащане по договор

  Плащане за подобект:„Ремонт на общински път VAR 2116/Вълчи дол – Войводино – Николаевка – Изгрев/“ – с. Николаевка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.12.2014 11:14

  Плащане по договор

  Плащане за под обект:„Ремонт на асфалтови настилки в гр. Суворово, с. Левски, с. Баново и с. Дръндар – ул. „Околчица“ гр. Суворово“

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 09.12.2014 14:32

  Плащане по договор

  Окончателно плащане за подобект „Ремонт на асфалтови настилки в гр. Суворово, с. Левски, с. Баново и с. Дръндар" – ул. „Бузлуджа“ гр. Суворово

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 09.12.2014 14:30

  Плащане по договор

  Окончателно плащане за подобект „Ремонт на асфалтови настилки в гр. Суворово, с. Левски, с. Баново и с. Дръндар" – ул. „Бузлуджа“ гр. Суворово

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 09.12.2014 14:28

  Плащане по договор

  Окончателно плащане за подобект „Ремонт на асфалтови настилки в гр. Суворово, с. Левски, с. Баново и с. Дръндар“ – околовръстен път гр. Суворово

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 09.12.2014 14:27

  Плащане по договор

  Окончателно плащане за подобект „Ремонт на общински път VAR 2116/Вълчи дол – Войводино – Николаевка – Изгрев/“ – с. Николаевка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 09.12.2014 14:16

  Информация за датата и основанието за приключване на договора

  Информация за изпълнен договор

  Изпълнен договор от "Хидрострой" АД Основание - Протокол от дата 01.12.2014г. за установяване на изпълнените СМР и годността за ползване на строежа

 • 01.09.2014 17:02

  Плащане по договор

  Частично плащане

  Извършено плащане на - „Хидрострой“ АД Дата на плащане - 04.08.2014г. Основание - Протокол Акт обр. 19 от 15.04.2014г. Размер на изплатената сума /без включен ДДС/ - 7615.83 лв. Размер на изплатената сума /с включен ДДС/ - 9139.00 лв.

 • 01.08.2014 17:01

  Плащане по договор

  Частично плащане

  Извършено плащане на - „Хидрострой“ АД Дата на плащане - 24.07.2014г. Основание - Протокол Акт обр. 19 от 23.07.2014г. Размер на изплатената сума /без включен ДДС/ - 2577.50 лв. Размер на изплатената сума /с включен ДДС/ - 3093.00 лв.

 • 01.08.2014 17:02

  Плащане по договор

  Частично плащане

  Извършено плащане на - „Хидрострой“ АД Дата на плащане - 11.07.2014г. Основание - Протокол Акт обр. от 30.06.2014г. Размер на изплатената сума /без включен ДДС/ -602.42 лв. Размер на изплатената сума /с включен ДДС/ - 722.90 лв.

 • 01.08.2014 17:08

  Плащане по договор

  Частично плащане

  Извършено плащане на - „Хидрострой“ АД Дата на плащане - 02.07.2014. Основание - Протокол Акт обр. 19 от 15.04.2014г. Размер на изплатената сума /без включен ДДС/ - 7585.00 лв. Размер на изплатената сума /с включен ДДС/ - 9102.00 лв.

 • 01.08.2014 17:11

  Плащане по договор

  Частично плащане

  Извършено плащане на - „Хидрострой“ АД Дата на плащане - 02.07.2014 Основание - Протокол Акт обр. 19 от 27.06.2014г. Размер на изплатената сума /без включен ДДС/ - 12 863.00 Размер на изплатената сума /с включен ДДС/ - 15 435.60