СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-01102014-101 Дата и час на публикуване: 01.10.2014 14:27

Обществена поръчка: Поръчки по чл. 14. Ал. 5 От зоп

"Аварийни ремонти на територията на Община Суворово"

Хронология

 • 21.10.2014 15:48

  Информация за датата и основанието за приключване договора

  Информация за изпълнен договор

  Изпълнен договор от "Джунсед 95" ЕООД Основание - Протокол за установяване на изпълнените СМР и годността за ползване на строежа от 17.10.2014г.

 • 21.10.2014 15:34

  Плащане по договор

  Окончателно плащане за подобект "Авариен ремонт на сводов мост в с. Изгрев"

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 21.10.2014 15:32

  Плащане по договор

  Окончателно плащане за подобект "Авариен ремонт на тротоари на територията на град Суворово"

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 07.10.2014 14:44

  Плащане по договор

  Авансово плащане за подобект "Авариен ремонт на тротоари на територията на град Суворово"

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 07.10.2014 14:43

  Плащане по договор

  Авансово плащане за подобект "Авариен ремонт на сводов мост в с. Изгрев"

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 01.10.2014 14:27

  Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него

  Сключване на договор с "Джунсед 95" ЕООД

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ