СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-02102018-166 Дата и час на публикуване: 02.10.2018 13:37

Обществена поръчка: Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

“Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж, находящи се в гр.Суворово” 2018г.

вид на поръчката - обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

лице за контакт - Милен Иванов Чарапански

управител на "Домашен социален патронаж" гр.Суворово

тел. 05153 3245

факс 05153 2160

email: milenm75@abv.bg

Хронология

 • 21.11.2018 11:11

  Договор по обществената поръчка заедно със задължителните приложения към него

  Договор с изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 25.10.2018 9:25

  Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  Протокол за отваряне на получените опаковки, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.10.2018 8:39

  Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП

  Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 02.10.2018 14:30

  Документациs за участие в процедурата

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП, ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

  ВИЖ ПОДРОБНО