СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-05052020-185 Дата и час на публикуване: 05.05.2020 15:05

Обществена поръчка: Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

„Изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Възстановяване на пътни настилки в гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна – улица „Хан Тервел” от о.т.42 до о.т.50, улица „Стара планина” от о.т.45 до о.т.42, улица ”Родопи” от о.т.40 до о.т.39, улица „Ивайло” от о.т.196 до о.т.197

 Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05102/9908

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология