СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-05082015-121 Дата и час на публикуване: 05.08.2015 13:58

Обществена поръчка: Открита процедура

“Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Детска млечна кухня и ОДЗ „Буратино“ гр.Суворово”

лице за контакт - Венцислав Райчев - директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

тел.- 05153/3333 вътр.406

факс - 05153/2160

email: raichevv@abv.bg

Хронология

 • 02.11.2016 14:44

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.05.2016 13:44

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

  извършено плащане за месец април 2016г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 08.04.2016 13:47

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

  извършено плащане за месец март 2016г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 12.03.2016 8:43

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

  извършено плащане за месец февруари 2016г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 04.02.2016 15:37

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

  извършено плащане за месец януари 2016г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 14.01.2016 13:48

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

  извършено плащане за месец декември 2015г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 10.12.2015 13:37

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

  извършено плащане за месец ноември 2015г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 12.11.2015 10:56

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

  извършено плащане за месец октомври 2015г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 20.10.2015 14:41

  Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие

  Освободена гаранция за участие

  Освободена гаранция за участие, съгласно чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП в размер на 1000,00 лв. на: - "Варна Оборот" ЕООД на основание ПН №716591 от 16.10.2015г. - "Амураа - Консерв- 68" ООД на основание ПН№716590 от 16.10.2015г.

 • 15.10.2015 14:43

  Информация за сключен договор

  Информация за сключен договор с изпълнител на обществената поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 15.10.2015 14:42

  Договор за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към него

  Сключен договор с изпълнител на обществената поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.09.2015 11:16

  Решение по чл. 38 за завършване на процедурата

  Решение за избор на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.09.2015 11:14

  Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  Протокол №3

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.09.2015 15:50

  уведомление

  Уведомление за отваряне на ценови оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.09.2015 15:46

  Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  Протокол №2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.09.2015 10:08

  Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  Протокол №1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 06.08.2015 9:13

  Решение за откриване на процедура, обявление за обществена поръчка и документация за участие в открита процедура

  Откриване на процедура

  ВИЖ ПОДРОБНО