СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-07032016-133 Дата и час на публикуване: 07.03.2016 8:31

Обществена поръчка: Публична покана

„ Оказване на неотложна медицинска помощ при обслужване на пациенти от населените места на Община Суворово за 2016/2017г.”

 лице за контакт - Венцислав Райчев

директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

тел. 05153 3333/вътр.406

факс 05153/2160

email: raickevv@abv.bg

Хронология