СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-07032017-151 Дата и час на публикуване: 07.03.2017 13:14

Обществена поръчка: Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ПРОЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ” – ГР. СУВОРОВО”

Лице за контакт - Николай Стефанов

Директор на дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология

 • 05.05.2017 15:42

  Прекратяване на обществена поръчка по реда на чл. 193 от ЗОП

  Съобщение за прекратяване на обществена поръчка, Заповед № 206/05.05.2017 г. и Протокол № 2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 29.03.2017 15:52

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол №1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 07.03.2017 14:31

  Документация за участие в обществена поръчка

  Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО