СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-07092015-123 Дата и час на публикуване: 07.09.2015 8:29

Обществена поръчка: Публична покана

Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово за зимен сезон 2015-2016г.

 Изпълнителят трябва да извършва дейности по зимно поддържане и снегопочистване на  ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово по самостоятелно обособени позиции. Обособена позиция №1 – подготовка за експлоатация при зимни условия на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово с обща дължина на пътищата 37,000 км и Обособена позиция №2 –– подготовка за експлоатация при зимни условия на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово с обща дължина на пътищата 7,338 км.

лице за контакт - Венцислав Райчев - директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

тел. 05153/3333 вътр.406

факс. 05153/2160

email: raichevv@abv.bg

Хронология