СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-07092017-157 Дата и час на публикуване: 07.09.2017 13:43

Обществена поръчка: Пряко договаряне

"Доставка на горива за МПС и дизелово гориво за отопление за нуждите на Община Суворово за срок от две години"

 лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

тел. 05153 3333/вътр.406

факс 05153/2160

email: raichevv@abv.bg

Хронология

 • 04.12.2019 15:45

  Информация за датата и основанието за приключване на договор

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 05.04.2019 11:43

  Информация за датата и основанието за прекратяване на договор

  Обявление за приключване на договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 05.04.2019 11:40

  Информация за датата и основанието за прекратяване на договор

  Обявление за приключване на договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 02.10.2017 15:38

  Обявление за възложена поръчка

  Обявление за възложена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 27.09.2017 14:00

  Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към него

  Борсови договори с изпълнителите

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 07.09.2017 15:41

  Откриване на процедура

  Решение за откриване на процедура

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ