СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-08102019-173 Дата и час на публикуване: 08.10.2019 16:11

Обществена поръчка: Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

„Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“

Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология

 • 11.11.2019 16:49

  ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗАЕДНО СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО

  ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.10.2019 10:25

  Протокол за провеждане на преговори

  Протокол за провеждане на преговори

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.10.2019 16:34

  ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНО ЛИЦЕ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП, С ПРИЛОЖЕНИЯ

  Покана до определено лице по чл. 20, ал. 3 във връзка с чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с приложения

  ВИЖ ПОДРОБНО