СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-09072015-118 Дата и час на публикуване: 09.07.2015 14:53

Обществена поръчка: Публична покана

Договор „Авторски надзор при изпълнение на СМР по договори сключени между община Суворово и ДФ „Земеделие” с четири обособени позиции” Обособена позиция № 4 „Авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция, подобряване и оборудване на спортен комплекс в гр. Суворово” по договор 03/321/01135”

Хронология

 • 06.11.2015 16:18

  ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР

  Окончателно плащане - ДДС

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.10.2015 15:10

  Плащане по договор

  Окончателно плащане

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 09.07.2015 14:52

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

  Информация за изпълнен договор

  Изпълнен договор от ДЗЗД "ГРУПА СПОРТ 1"; Основание - Приемо-предавателен протокол от 12.06.2015г.