СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-09092014-86 Дата и час на публикуване: 09.09.2014 14:27

Обществена поръчка: Публична покана

Договор по ОПАК №ОПАК-04/23.04.2014г. за организация на обучения в изпълнение на дейност 2 по проект "Повишаване на административния капацитет в община Суворово"

Хронология