СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-09092014-88 Дата и час на публикуване: 09.09.2014 14:56

Обществена поръчка: Открита процедура

Договор "Реконструкция на „Местен път град Суворово – промишлена зона“

Хронология

  • 09.09.2014 14:55

    Плащане по договор

    Окончателно плащане

    Извършено плащане на - "Зебра" ООД Дата на плащане - 11.08.2014г. Основание - Протокол Акт обр. 19 от 22.07.2014г. Размер на изплатената сума /без включен ДДС/ - 450 897.78 лв. Размер на изплатената сума /с включен ДДС/ - 541 077.34 лв.