СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-09102017-158 Дата и час на публикуване: 09.10.2017 13:58

Обществена поръчка: Ппоцедури на договаряне

“Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово и III-то класна пътна мрежа в рамките на гр.Суворово за зимен сезон 2017-2018г.” - по самостоятелно обособени позиции”

 Вид на процедурата - обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

тел. 05153 3333/вътр.406

факс 05153/2160

email: raichevv@abv.bg

Хронология

 • 17.11.2017 16:45

  Договор за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към него

  Договор за обществената поръчка с изпълнителя

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 09.11.2017 13:29

  Договори по особени позиции заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за обществената поръчка с изпълнители по обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 26.10.2017 9:10

  Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  Протокол за отваряне на получените опаковки, разглеждане, оценка на офертите и класиране на участниците

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 19.10.2017 16:59

  Съобщение съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП

  Съобщение съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.10.2017 11:01

  Документация за участие в процедурата

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП, ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

  ВИЖ ПОДРОБНО