СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-09122019-179 Дата и час на публикуване: 09.12.2019 10:02

Обществена поръчка: Публично състезание

„Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“

Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология

 • 28.01.2020 11:29

  Обявление

  Обявление

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 15.01.2020 15:53

  Решение за прекратяване на процедура

  Решение за прекратяване на процедура

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.01.2020 16:37

  Протокол

  Протокол

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 07.01.2020 10:15

  Разяснения на основание чл. 180 от ЗОП

  Разяснения на основание чл. 180 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.12.2019 11:50

  Разяснения на основание чл. 180 от ЗОП

  Разяснения на основание чл. 180 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 16.12.2019 15:39

  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 13.12.2019 17:21

  Разяснения на основание чл. 180 от ЗОП

  Разяснения на основание чл. 180 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 09.12.2019 15:20

  Публично състезание

  Документация за обществена поръчка

  Всички подписи са заличени на основание чл. 36 а, ал.3 от ЗОП във връзка с Рег. (ЕС(2016)679).

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 09.12.2019 15:13

  Публично състезание

  Решение и обявление за откриване на обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ