СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-10032016-134 Дата и час на публикуване: 10.03.2016 8:40

Обществена поръчка: Публична покана

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО“

 Лице за контакт - Николай Стефанов - Директор Дирекция "УТИП"

тел. 05153/ 25 50, факс: 05153/ 25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология

 • 25.03.2016 11:49

  ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗАЕДНО СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО

  Информация за сключен договор с изпълнител на обществената поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.03.2016 15:51

  ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

  ПРОТОКОЛ ЗА ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.03.2016 10:00

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ. 101Б ЗАЕДНО С ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

  Документация за участие в публична покана

  ВИЖ ПОДРОБНО