СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-12092014-92 Дата и час на публикуване: 12.09.2014 9:56

Обществена поръчка: Публична покана

Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово за зимен сезон 2014-2015г.

Изпълнителят трябва да извършва дейности по зимно поддържане и снегопочистване на  ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово по самостоятелно обособени позиции. Обособена позиция №1 – подготовка за експлоатация при зимни условия на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово с обща дължина на пътищата 37,000 км и Обособена позиция №2 –– подготовка за експлоатация при зимни условия на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово с обща дължина на пътищата 7,338 км.

Хронология

 • 08.05.2015 9:09

  Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора

  извършено плащане за месец април 2015г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 09.04.2015 8:49

  Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора

  извършено плащане за месец март 2015г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 03.10.2014 14:59

  Договори по обособени позиции заедно със задължителните приложения към тях

  Сключени договори

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 29.09.2014 15:14

  Покани за сключване на договори с избраните изпълнители по обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 29.09.2014 15:11

  Протокол за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците

  протокол от 26.09.2014г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.09.2014 16:09

  Публична покана по чл. 101б заедно с приложенията към нея

  Откриване на процедура

  лице за контакт - Венцислав Райчев - директор дирекция "Общинска собственост и приходи" тел. 05153/3333 вътр.406 факс. 05153/2160 email: raichevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО