СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-13072016-137 Дата и час на публикуване: 13.07.2016 10:23

Обществена поръчка: Открита процедура

“Предоставяне на услуги на община Суворово по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на община Суворово”

Лице за контакт - Николай Стефанов - Директор Дирекция "УТИП"

тел. 05153/ 25 50, факс: 05153/ 25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология

 • 05.12.2019 15:30

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.03.2019 13:59

  Плащане по договор за месец Февруари 2019 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.02.2019 10:15

  Плащане по договор за месец Януари 2019 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.01.2019 15:52

  Плащане по договор за месец Декември 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.12.2018 11:12

  Плащане по договор за месец Ноември 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.11.2018 16:06

  Плащане по договор за месец Октомври 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.10.2018 10:54

  Плащане по договор за месец Септември 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 25.09.2018 10:23

  Плащане по договор за месец Август 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 24.08.2018 11:53

  Плащане по договор за месец Юли 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.07.2018 9:19

  Плащане по договор за месец Юни 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.06.2018 14:14

  Плащане по договор за месец Май 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.05.2018 13:08

  Плащане по договор за месец Април 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.04.2018 15:15

  Плащане по договор за месец Март 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 15.03.2018 9:45

  Плащане по договор за месец Февруари 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.02.2018 10:53

  Плащане по договор за месец Януари 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.01.2018 16:23

  Плащане по договор за месец Декември 2017 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 13.12.2017 11:18

  Плащане по договор за месец Ноември 2017 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 13.11.2017 16:12

  Плащане по договор за месец Октомври 2017 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.10.2017 16:30

  Плащане по договор за месец Септември 2017 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 01.09.2017 16:41

  Плащане по договор за месец Август 2017 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 07.08.2017 15:26

  Плащане по договор за месец Юли 2017 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 06.07.2017 11:08

  Плащане по договор за месец Юни 2017 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.06.2017 9:27

  Плащане по договор за месец Май 2017 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.05.2017 9:11

  Плащане по договор за месец Април 2017 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 04.04.2017 16:21

  Плащане по договор за месец Март 2017 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 13.03.2017 9:04

  Плащане по договор за месец Февруари 2017 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 21.02.2017 9:36

  Плащане по договор за месец Януари 2017 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.01.2017 9:41

  Плащане по договор за месец Декември 2016 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 15.12.2016 14:37

  ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗАЕДНО СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ

  Договор за обществена поръчка и информация за сключен договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 15.12.2016 14:24

  ВНИМАНИЕ!

  Публикуваните по-долу документи за прекратяване на договор се отнасят за обществена поръчка „Предоставяне на услуги на Община Суворово по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Суворово” от 16.11.2015 г.

 • 15.12.2016 14:09

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по чл. 29 от ЗОП

  Информация за прекратяване на договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 25.10.2016 14:08

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Решение за избор на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 17.10.2016 9:43

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Д О К Л А Д от комисията на основание чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.10.2016 9:25

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ПРОТОКОЛ № 3 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 04.10.2016 11:35

  Съобщение за отваряне на ценови оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 04.10.2016 11:30

  ПРОТОКОЛ № 2 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 16.09.2016 11:25

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ПРОТОКОЛ № 1 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.08.2016 11:24

  Внимание: Публикуваното по-долу "Плащане по договор за месец юли 2016 " е техническа грешка!

 • 09.08.2016 9:33

  Плащане по договор за месец Юли 2016 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 18.07.2016 16:57

  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 100, АЛ. 1

  Решение за одобряване на обявление за изменение и обявление за изменение

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 15.07.2016 10:23

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 1, Т. 1

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА, ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 13.07.2016 16:02

  СЪОБЩЕНИЕ

  На основание чл. 32, ал. 1 от ЗОП Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществена поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.