СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-14032017-152 Дата и час на публикуване: 14.03.2017 10:04

Обществена поръчка: Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

„Изпълнение на строителни ремонти на обекти общинска собственост на територията на община Суворово“

Лице за контакт - Николай Стефанов

Директор дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология

 • 04.05.2017 15:12

  Договор за общественa поръчкa заедно със задължителните приложения към него

  Договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 21.04.2017 16:41

  Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП от работата на комисията

  Протокол № 2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 06.04.2017 16:27

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол №1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 29.03.2017 17:17

  СЪОБЩЕНИЕ

  Съобщение относно удължаване първоначалния срок за получаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.03.2017 10:33

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ИЛИ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

  Приложения към обява по чл.20, ал.3 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.03.2017 10:18

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ИЛИ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

  Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ