СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-15032016-135 Дата и час на публикуване: 15.03.2016 15:11

Обществена поръчка: Публична покана

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2016-2017г.

Лица за контакт: 

Гавраил Гавраилов - директор на дирекция "Финанси и бюджет" 

Гергана Драганова - Главен счетоводител

e-mail: obst_suvorovo@abv.bg

тел.05153/3333, вътр.306

Хронология