СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-15112019-174 Дата и час на публикуване: 15.11.2019 9:01

Обществена поръчка: Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

“Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово и III-то класна пътна мрежа в рамките на гр.Суворово за зимен сезон 2019-2020г.” - по самостоятелно обособени позиции”

 лице за контакт - Венцислав Райчев

директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

тел. 05153 3333/вътр.406

факс 05153/2160

email: raichevv@abv.bg

Хронология

 • 18.12.2019 13:44

  Договор за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към него

  Договор за обществена поръчка за обособена позиция №3

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 12.12.2019 10:53

  Договор за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към него

  Договор за обществена поръчка за обособена позиция №2

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 11.12.2019 15:23

  Договор за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към него

  Договор за обществена поръчка за обособена позиция №1

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 04.12.2019 8:58

  Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  Протокол за отваряне на получените опаковки, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 26.11.2019 17:04

  Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 15.11.2019 9:57

  Документация за участие в процедурата

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП, ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

  ВИЖ ПОДРОБНО