СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-16112015-125 Дата и час на публикуване: 16.11.2015 9:28

Обществена поръчка: Открита процедура

„Предоставяне на услуги на Община Суворово по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци, генерирани на територията на Община Суворово”

Лице за контакт - Николай Стефанов - Директор Дирекция "УТИП"

 тел. 05153/ 25 50, факс - 05153/ 25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология

 • 15.12.2016 14:27

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 29 ОТ ЗОП

  Информация за прекратяване на договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.12.2016 10:38

  Плащане по договор за месец Ноември 2016 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.11.2016 10:05

  Плащане по договор за месец Октомври 2016 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 06.10.2016 14:06

  Плащане по договор за месец Септември 2016 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 16.09.2016 15:59

  Плащане по договор за месец Август 2016 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 09.08.2016 14:21

  Плащане по договор за месец Юли 2016 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.07.2016 11:36

  Плащане по договор за месец Юни 2016 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 09.06.2016 9:40

  Плащане по договор за месец Май 2016 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.05.2016 16:23

  Плащане по договор за месец Април 2016 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 01.04.2016 17:01

  Плащане по договор за месец Март 2016 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.03.2016 12:10

  Плащане по договор за месец Февруари 2016 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 03.02.2016 12:11

  Плащане по договор за месец Януари 2016 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 25.01.2016 16:58

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  Освобождаване на гаранция за участие по договор № 4-1 от 21.01.2016г. с " Екоинвест Асетс " АД

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 25.01.2016 16:58

  Информация за сключен договор № 4-1 от 21.01.2016 г. с "Екоинвест Асетс" АД

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 25.01.2016 16:57

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор N 4-1 от 21.01.2016г. с "Екоинвест Асетс" АД

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 05.01.2016 10:18

  Решение № 4/04.01.2015 година на Кмета на Община Суворово / на основание член 73 от ЗОП/

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 05.01.2016 10:12

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ПРОТОКОЛ № 2 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 18.12.2015 16:14

  ОБЯВА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 18.12.2015 16:11

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ПРОТОКОЛ № 1 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 16.11.2015 13:23

  Открита процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2

  Документация за участие в открита процедура

  ВИЖ ПОДРОБНО