СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-18082015-122 Дата и час на публикуване: 18.08.2015 15:08

Обществена поръчка: Публична покана

Договор „Консултантски услуги за управление на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 и изграждане на канализационна мрежа на улици в квартали 3А и от 7 до 21 в с. Чернево, общ. Суворово - Етап I „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 в с. Чернево, общ. Суворово”

Хронология

 • 06.11.2015 16:09

  Плащане по договор

  Окончателно плащане - ДДС

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 06.11.2015 16:08

  Плащане по договор

  Извършено частично плащане - ДДС

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.10.2015 13:46

  Плащане по договор

  Окончателно плащане - данъчна основа

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 24.08.2015 15:02

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

  Информация за изпълнен договор

  Изпълнен договор от "Равидон" ЕООД ; Основание - Приемо-предавателен протокол от 17.08.2015г.

 • 19.08.2015 10:21

  Плащане по договор

  Извършено частично плащане на "Равидон" ЕООД

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 19.08.2015 10:20

  Плащане по договор

  Извършено частично плащане на "Равидон" ЕООД

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 18.08.2015 15:11

  ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  Анекс към договор №4-11 от 04.04.2014г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ