СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-22112019-177 Дата и час на публикуване: 22.11.2019 10:05

Обществена поръчка: Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж, находящи се в гр.Суворово”

 Лице за контакт - Милен Иванов Чарапански

Управител на "Домашен социален патронаж" гр.Суворово

Тел. 05153 3245

Факс 05153 2160

email: milenm75@abv.bg

Хронология