СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-23072014-61 Дата и час на публикуване: 23.07.2014 10:45

Обществена поръчка: Открита процедура

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Детска млечна кухня и ОДЗ „Буратино“ гр.Суворово

лице за контакт - Венцислав Райчев - директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

тел. 05153/3333 вътр.406

факс 05153/2160

email: raichevv@abv.bg

Хронология

 • 12.11.2015 10:38

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

  извършено плащане за месец октомври 2015г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 13.10.2015 14:39

  Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение на договора

  Освободена гаранция за изпълнение

  Освободена гаранция за изпълнение на договор, съгласно чл.63, ал.1 от ЗОП и чл.14, ал.4 от Договора в размер на 2 889,96 лв. на изпълнителя "Амураа - Консерв- 68" ООД на основание ПН№716546 от 07.10.2015г.

 • 13.10.2015 14:31

  Информация за приключване на договора

  Информация за изпълнен договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 07.10.2015 15:21

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

  извършено плащане за месец септември 2015г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 09.09.2015 11:00

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора

  извършено плащане за месец август 2015г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.08.2015 13:50

  Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора

  извършено плащане за месец юли 2015г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 07.07.2015 14:16

  Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора

  извършено плащане за месец юни 2015г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.06.2015 10:44

  Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора

  извършено плащане за месец май 2015г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.05.2015 9:52

  Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора

  извършено плащане за месец април 2015г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 09.04.2015 9:48

  Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договора

  извършено плащане за месец март 2015г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 10.03.2015 15:07

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора за обществена поръчка

  извършено плащане за месец февруари 2015г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 09.02.2015 9:22

  плащане месец януари

  извършено плащане за месец януари 2015г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 13.01.2015 10:36

  плащане месец декември

  извършено плащане за месец декември 2014г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 04.12.2014 13:54

  плащане месец ноември

  извършено плащане за месец ноември 2014г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.11.2014 15:04

  Информация за сключен договор

  Информация за сключен договор с изпълнител на обществената поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 07.11.2014 13:50

  плащане месец октомври

  извършено плащане за месец октомври 2014г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.10.2014 15:58

  Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранция за участие

  Освободена гаранция за участие

  Освободена гаранция за участие, съгласно чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП в размер на 1000,00 лв. на: - "Варна Оборот" ЕООД на основание ПН №608369 от 06.10.2014г. - "Амураа - Консерв- 68" ООД на основание ПН№608370 от 06.10.2014г.

 • 03.10.2014 15:27

  Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към нея

  Сключен договор с "АМУРАА - КОНСЕРВ - 68" ООД

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 01.10.2014 16:26

  Отговори във връзка с отправена покана с изх.№ЗОП-53-01-238/01.10.2014г.

  Удължаване срока на валидност на офертите от участниците в процедурата

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 01.10.2014 9:09

  Покана до участниците в процедурата за удължаване срока на валидност на офертите

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 29.09.2014 15:35

  Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранция за участие

  Освободена гаранция за участие

  Освободена гаранция за участие в открита процедура в размер на 1000,00 лв. на „Триада – ГТ“ ООД, съгласно чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП и на основание ПН №608257 от 26.09.2014г.

 • 24.09.2014 9:24

  Покана за сключване на договор с избрания изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 09.09.2014 9:15

  Решение по чл. 38 за завършване на процедурата

  Решение за избор на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 09.09.2014 8:49

  Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  протокол №3

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 02.09.2014 11:21

  уведомление за отваряне на ценовите оферти на участниците - 05.09.2014г.

  уведомление до участниците в процедурата

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 02.09.2014 15:21

  Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  протокол №2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 22.08.2014 15:10

  Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  протокол №1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 22.08.2014 15:08

  заповед №414/22.08.2014г. за назначаване на комисия

  заповед за комисия

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 15.08.2014 15:06

  Разяснение по документацията за участие

  разяснение №2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 25.07.2014 15:05

  Разяснения по документацията за участие

  разяснение №1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.07.2014 15:02

  Решение за откриване на процедура, обявление за обществена поръчка и документация за участие в открита процедура

  откриване на процедура

  ВИЖ ПОДРОБНО