СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-25062019-168 Дата и час на публикуване: 25.06.2019 16:14

Обществена поръчка: Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

"ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2019-2020Г.

 ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ - ГАВРАИЛ ГАВРАИЛОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ"

ТЕЛ. 05153/ 24 40, ФАКС: - 05153/ 2160

e-mail: obst_suvorovo@abv.bg

Хронология