СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-25072014-89 Дата и час на публикуване: 25.07.2014 15:00

Обществена поръчка: Ппоцедури на договаряне

Договор за правно обслужване

Лице за контакт – Гавраил Гавраилов – Директор дирекция „ Финанси и бюджет”

тел.: 05153/3333 вътр. 306

факс : 05153/2160

email: obst_suvurovo@abv.bg

Хронология