СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-25112014-110 Дата и час на публикуване: 25.11.2014 9:21

Обществена поръчка: Публична покана

Доставки на хранителни продукти за нуждите на СОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Суворово

СОУ " Никола Йонков Вапцаров" гр. Суворово
бул. "Възраждане" 11

Лице за контакт: инж. Димитър Рачков Кирилов - Директор
тел./факс: 05153 2501
e-mail: sоusuvorovo@mail.bg

Хронология

 • 12.02.2016 16:40

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Плащане по договор за месец септебври 2015 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 09.07.2015 8:35

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Плащане по договор за месец юни 2015 година

  Плащане по договор за месец юни 2015 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.06.2015 11:37

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Плащане по договор за месец май 2015 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 07.05.2015 8:07

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Плащане по договор за месец април 2015 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 03.04.2015 16:49

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Плащане по договор за месец март 2015 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 04.03.2015 11:36

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Плащане по договор за месец февруари 2015 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 03.02.2015 8:48

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Плащане по договор за месец Януари 2015 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 29.12.2014 10:40

  Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения

  Сключен договор за доставка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.12.2014 16:03

  Протокол на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към нея

  Протокол на комисия от 10.12.2014г

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 04.12.2014 10:22

  Разяснения по документациите за участие

  Отговор на зададен въпрос

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 25.11.2014 12:01

  Публичните покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях

  Откриване на процедура

  СОУ " Никола Йонков Вапцаров" гр. Суворово бул. "Възраждане" 11 Лице за контакт: инж. Димитър Рачков Кирилов - Директор тел./факс: 05153 2501 e-mail: sоusuvorovo@mail.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО