СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-26092018-165 Дата и час на публикуване: 26.09.2018 14:25

Обществена поръчка: Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

“Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-то класна общинска пътна мрежа на Община Суворово и III-то класна пътна мрежа в рамките на гр.Суворово за зимен сезон 2018-2019г.” - по самостоятелно обособени позиции”

 

лице за контакт - Венцислав Стоянов Райчев

директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

тел. 05153 3333/вътр.406

факс 05153/2160

email: raichevv@abv.bg

Хронология

 • 12.11.2018 13:49

  Договор по обществената поръчка заедно със задължителните приложения към него

  Договор с изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 12.11.2018 13:48

  Договор по обществената поръчка заедно със задължителните приложения към него

  Договор с изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 06.11.2018 13:59

  Договори по обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях

  Договори с изпълнители

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 11.10.2018 9:35

  Протокол на комисията за провеждане на процедурата

  Протокол за отваряне на получените опаковки, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 05.10.2018 17:06

  Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП

  Съобщение по чл.188, ал.2 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 27.09.2018 14:09

  Документациите за участие в процедурата

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП, ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

  ВИЖ ПОДРОБНО