СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-27022020-182 Дата и час на публикуване: 27.02.2020 13:36

Обществена поръчка: Публично състезание

„Изпълнение на строителни ремонти на обекти общинска собственост на територията на община Суворово“

Лице за контакт - Десислава Тодорова Георгиева

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология