СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-27062019-169 Дата и час на публикуване: 27.06.2019 14:56

Обществена поръчка: Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

"ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА СУВОРОВО ЗА 2019-2020Г.

Хронология

 • 20.09.2019 16:37

  ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗАЕДНО СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО

  Договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 26.07.2019 13:32

  ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

  Протокол № 2 от работата на комисията

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 18.07.2019 16:40

  ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

  Протокол № 1 от работата на комисията

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.07.2019 17:19

  СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

  Съобщение относно удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 02.07.2019 11:50

  РАЗЯСНЕНИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 189 ОТ ЗОП

  Разяснения съгласно чл. 189 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 27.06.2019 15:07

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ИЛИ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

  Документация за участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ