СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-28032018-162 Дата и час на публикуване: 28.03.2018 14:57

Обществена поръчка: Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

„Упражняване на авторски надзор на обект: „Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: „Хан Крум“, част от ул. „Баба Тонка“ ( от ул. „Хан Крум“ до ул. „Стефан Караджа“), ул. „Кочо Честименски“ (от ул. „Бачо Киро“) и ул. „Ильо Войвода“ (от ул. „Панагюрище) в гр. Суворово, Община Суворово“

  Лице за контакт - Николай Стефанов Стефанов

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология

 • 10.05.2018 15:01

  ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗАЕДНО СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО

  Договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.04.2018 15:08

  Протокол от дейността на комисията

  Протокол от дейността на комисията

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 28.03.2018 15:15

  Покана до определено лице по чл. 20, ал. 3 във връзка с чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с приложения

  Покана до определено лице по чл. 20, ал. 3 във връзка с чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с приложения

  ВИЖ ПОДРОБНО