СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-30032016-136 Дата и час на публикуване: 30.03.2016 10:47

Обществена поръчка: Публична покана

„Консултантски услуги, свързани с подготовка, окомплектоване на заявление за подпомагане и изготвяне на анализи, в четири обособени позиции“

 Лице за контакт - Николай Стефанов - Директор Дирекция "УТИП"

тел. 05153/ 25 50, факс: 05153/ 25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология

 • 02.09.2016 11:26

  Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка

  Анекс към договор за обществена поръчка №4-8/19.05.2016г. - Обособена позиция №1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 19.05.2016 16:23

  ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗАЕДНО СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО

  Информация за сключен договор за Обособена позиция №4

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 19.05.2016 16:21

  ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗАЕДНО СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО

  Информация за сключен договор за Обособена позиция №3

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 19.05.2016 16:20

  ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗАЕДНО СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО

  Информация за сключен договор за Обособена позиция №2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 19.05.2016 16:18

  ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗАЕДНО СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО

  Информация за сключен договор за Обособена позиция №1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 28.04.2016 14:09

  ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

  ПРОТОКОЛ ЗА ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 30.03.2016 11:12

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ. 101Б ЗАЕДНО С ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ

  Документация за участие в публична покана

  ВИЖ ПОДРОБНО