СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-08102014-106 Дата и час на публикуване: 08.10.2014 11:00

Обществена поръчка: Открита процедура

"Рехабилитация на улична мрежа в гр. Суворово"

Хронология

 • 17.01.2017 10:37

  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

  Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 04.01.2017 13:44

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

  Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор на "Хидрострой" АД

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.11.2014 15:26

  Освобождаване на гаранции на участници за участие в процедурата

  Освобождаване на банкови гаранции на "Пътища и мостове"ЕООД и "Хидрострой"АД

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 13.11.2014 15:49

  Договор за обществена поръчка със задължителните приложения към него

  Сключване на договор с "ХИДРОСТРОЙ"АД

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 06.11.2014 14:28

  Освобождаване на гаранция на участник за участие в процедурата

  Освобождаване на банкова гаранция за участие на "Зебра"ООД.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.10.2014 15:41

  Решение за избор на изпълнител

  Решение за избор на изпълнител заедно с протоколите на комисията за провеждане на процедурата

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 08.10.2014 11:11

  Уведомление до участниците в процедурата

  Уведомление за отваряне на ценови оферти на участниците на 14.10.2014г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ