СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-12082019-172 Дата и час на публикуване: 12.08.2019 14:11

Обществена поръчка: Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

„Изготвяне на проект за промяна на организацията на движението на път ІІІ – 2009 „І-2 -/Девня – Варна/ - Чернево – Суворово“ в урбанизираната територия на с. Чернево, община Суворово“

Лице за контакт - Николай Стефанов Стефанов

Директор Дирекция "Устройство на територията и инвестиционна политика"

тел. 05153/25 50, факс: 05153/25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология

 • 21.10.2019 10:12

  Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към тях

  ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 04.09.2019 15:54

  Протокол № 1 и Протокол № 2 от работата на комисията /утвърдени от възложителя/

  Утвърдени от възложителя, протоколи от работата на комисията, както следва: 1. Протокол № 1 за отваряне на оферти, оповестяване на ценовите предложения и разглеждане на документите и информацията, касаещи личното състояние и критериите за подбор и 2. Протокол № 2 за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 27.08.2019 15:20

  Протокол

  Протокол № 1 от работа на комисията

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.08.2019 17:09

  Съобщение

  Съобщение относно удължаване първоначалния срок за получаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.08.2019 14:31

  Обява и документация за участие

  Обява и документация за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО