СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-17022015-112 Дата и час на публикуване: 17.02.2015 10:43

Обществена поръчка: Публична покана

„Ремонт на общински пътища и асфалтови настилки в населените места от общината“

Лице за контакт - Николай Стефанов - Директор Дирекция "УТ и ИП"

тел. 05153/ 25 50

факс: 05153/ 25 50

email: eu_suvorovo@abv.bg

Хронология

 • 17.11.2015 14:36

  Плащане по договор

  Плащане за подобект „Ремонт на асфалтови настилки в гр. Суворово и населени места от общината“ – с. Чернево между ОК 123 и ОК 127

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.10.2015 15:26

  Плащане по договор

  Плащане за подобект „Ремонт на асфалтови настилки в гр. Суворово и населени места от общината“ – с. Чернево между ОК 123 и ОК 127

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.09.2015 16:17

  Плащане по договор

  Плащане за подобект "Ремонт на асфалтови настилки в гр. Суворово и населени места от общината" - с. Чернево между ОК 123 и ОК 127

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.09.2015 16:15

  плащане по договор

  Плащане за подобект "Ремонт на асфалтови настилки в гр. Суворово и населени места от общината" - с. Левски от ОК 51 - ОК 52 до ОК70

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.09.2015 16:13

  плащане по договор

  Плащане за подобект "Ремонт на асфалтови настилки в гр. Суворово и населените места от общината" - с. Левски от ОК 51 - ОК52 до ОК 70

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 26.08.2015 14:35

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

  Информация за изпълнен договор

  Изпълнен договор от "Одесосстрой" ООД. Основание- Двустранен протокол от 27.07.2015г.

 • 03.08.2015 15:41

  ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР

  Плащане за подобект „Ремонт на общински път VAR 2250/VAR 2240/Суворово – Туристически комплекс „Горски кладенец“ - от км. 0 000 до км. 2 255

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 03.08.2015 15:37

  ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР

  Плащане за подобект „Ремонт на асфалтови настилки в гр. Суворово и населени места от общината“ – гр. Суворово

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 30.07.2015 11:20

  ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР

  Плащане за подобект „Ремонт на асфалтови настилки в гр. Суворово и населени места от общината“ – с. Левски от ОК 51 до ОК 70

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 30.07.2015 10:34

  ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР

  Плащане за подобект „Ремонт на асфалтови настилки в гр. Суворово и населени места от общината“ – с. Калиманци от ОК 29 до ОК 17

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 05.06.2015 16:03

  Плащане по договор

  Плащане за подобект „Ремонт на асфалтови настилки в гр. Суворово и населени места от общината. – ул. "Средна гора"

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 05.06.2015 16:01

  Плащане по договор

  Плащане за подобект „Ремонт на асфалтови настилки в гр. Суворово и населени места от общината. – с. Изгрев

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 05.06.2015 15:59

  Плащане по договор

  Плащане за подобект „Ремонт на асфалтови настилки в гр. Суворово и населени места от общината“ – с. Калиманци от ОК 29 до ОК 17

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 05.06.2015 15:55

  Плащане по договор

  Плащане за подобект „Ремонт на асфалтови настилки в гр. Суворово и населени места от общината“ – с. Калиманци от ОК 29 до ОК 17

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 05.06.2015 15:52

  Плащане по договор

  Плащане за подобект „Ремонт на общински път VAR 1023/II-29 Игнатиево – Слънчево – Баново – Калиманци/“между км 20 340 и км 20 900

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 05.06.2015 15:50

  Плащане по договор

  Плащане за подобект „Ремонт на общински път VAR 1023/II-29 Игнатиево – Слънчево – Баново – Калиманци/“между км 20 340 и км 20 900

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 05.06.2015 15:44

  Плащане по договор

  Плащане за подобект „Ремонт на асфалтови настилки в гр. Суворово и населени места от общината. – с. Николаевка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.05.2015 10:19

  Плащане по договор

  Плащане за подобект „Ремонт на асфалтови настилки в гр. Суворово и населени места от общината“ – ул. „Средна гора“

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 04.05.2015 15:53

  Плащане по договор

  Окончателно плащане за подобект „Ремонт на общински път VAR 2250/VAR 2240/Суворово – Туристически комплекс „Горски кладенец“.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.03.2015 11:22

  Договор за обществена поръчка със задължителните приложения към него

  Сключване на договор с "Одесосстрой"ООД

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 09.03.2015 15:47

  Протокол за отваряне, разглеждане и оценка на постъпили оферти

  Протокол от 06.03.2015г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.02.2015 11:19

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 "А" ОТ ЗОП ЗАЕДНО С ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ

  Документация за участие

  ВИЖ ПОДРОБНО