СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-29092014-99 Дата и час на публикуване: 29.09.2014 14:16

Обществена поръчка: Открита процедура

„Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 и изграждане на канализационна мрежа на улици в квартали 3А и от 7 до 21 в с. Чернево, общ. Суворово- Етап I „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 в с. Чернево, общ. Суворово”

Хронология

 • 06.11.2015 16:14

  ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР

  Окончателно плащане - ДДС

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 06.11.2015 16:13

  ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР

  Окончателно плащане - ДДС

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.10.2015 13:44

  Плащане по договор

  Окончателно плащане - данъчна основа

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 27.08.2015 12:50

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

  Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор на "Суворово С И Ж " ДЗЗД

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.08.2015 11:37

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА И ОСНОВАНИЕТО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

  Информация за изпълнен договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 01.07.2015 13:13

  Плащане по договор

  Авансово плащане на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.11.2014 10:23

  Договор за обществена поръчка със задължителните приложения към него

  Сключване на договор с ДЗЗД "СУВОРОВО С И Ж"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 10.11.2014 16:03

  Освобождаване на гаранции на участници за участие в процедурата

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 30.10.2014 16:23

  Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие

  Освободени гаранции за участие на участниците в процедурата

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.10.2014 13:24

  Решение за избор на изпълнител

  Решение за избор на изпълнител заедно с протоколите на комисията за провеждане на процедурата

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 29.09.2014 14:16

  Уведомление

  Уведомление за отваряне на ценови оферти на 07.10.2014г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ