СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Хронология № O-03022016-129 Дата и час на публикуване: 03.02.2016 8:33

Обществена поръчка: Открита процедура

"Сметосъбиране ии сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Суворово"

Хронология

 • 28.06.2021 16:27

  Обявление за приключване на договор

  Обявление за приключване на договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.03.2019 14:00

  Плащане по договор за месец Февруари 2019 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.02.2019 10:13

  Плащане по договор за месец Януари 2019 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.01.2019 15:54

  Плащане по договор за месец Декември 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.12.2018 11:15

  Плащане по договор за месец Ноември 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.11.2018 16:10

  Плащане по договор за месец Октомври 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.10.2018 10:56

  Плащане по договор за месец Септември 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 25.09.2018 10:26

  Плащане по договор за месец Август 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 24.08.2018 11:51

  Плащане по договор за месец Юли 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.07.2018 9:27

  Плащане по договор за месец Юни 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.06.2018 14:12

  Плащане по договор за месец Май 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.05.2018 13:06

  Плащане по договор за месец Април 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.04.2018 15:18

  Плащане по договор за месец Март 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 15.03.2018 10:01

  Плащане по договор за месец Февруари 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.02.2018 10:56

  Плащане по договор за месец Януари 2018 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.01.2018 16:27

  Плащане по договор за месец Декември 2017 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 13.12.2017 11:14

  Плащане по договор за месец Ноември 2017 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 13.11.2017 15:40

  Плащане по договор за месец Октомври 2017 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.10.2017 16:32

  Плащане по договор за месец Септември 2017 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 01.09.2017 16:52

  Плащане по договор за месец Август 2017 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 07.08.2017 15:32

  Плащане по договор за месец Юли 2017 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 06.07.2017 11:17

  Плащане по договор за месец Юни 2017 година

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.06.2017 15:30

  Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него и обявление за възложена поръчка

  Договор за обществена поръчка и обявление за възложена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 05.04.2017 9:35

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  Освобождаване на гаранции за участие в обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 28.03.2017 15:07

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТИТЕ И ОСНОВАНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

  Освобождаване на гаранция за участие в обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 25.11.2016 15:28

  РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ ЗОП

  Решение № 561/25.11.2016 г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 25.11.2016 15:21

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 09.06.2016 10:44

  Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранциите за участие

  Освобождаване на гаранция за участие в обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 26.05.2016 14:03

  Решение за избор на изпълнител на основание чл. 73 от ЗОП

  Решение №235/25.05.2016г.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 26.05.2016 13:57

  ПРОТОКОЛИТЕ И ДОКЛАДИТЕ НА КОМИСИИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗАЕДНО С ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ

  Протокол №3, Протокол №4 и Протокол №5

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 12.04.2016 10:56

  СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 69а, АЛ. 3 ОТ ЗОП

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 04.04.2016 16:41

  Протоколи от работата на комисията във връзка с разпоредбите на чл. 68, ал. 7 от ЗОП

  Протокол №1 и Протокол №2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 21.03.2016 9:42

  Разяснение по документация за участие

  Разяснение №1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 15.02.2016 13:49

  Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участие

  Решение за промяна и променена документация за участие в открита процедура

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 04.02.2016 11:49

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 1, Т. 2

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА, ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  ВИЖ ПОДРОБНО