СЪКРАТЕНО ТЪРСЕНЕ
РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ
 • № O-07032016-133 Дата и час на публикуване: 07.03.2016 8:31

  Обществена поръчка: Публична покана

  „ Оказване на неотложна медицинска помощ при обслужване на пациенти от населените места на Община Суворово за 2016/2017г.”

   лице за контакт - Венцислав Райчев

  директор дирекция "Общинска собственост и приходи"

  тел. 05153 3333/вътр.406

  факс 05153/2160

  email: raickevv@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-26022016-442 Дата и час на публикуване: 26.02.2016 14:52

  Плащане по договор за месец февруари 2016

  Към: "Предоставяне на застрахователни услуги"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-25022016-441 Дата и час на публикуване: 25.02.2016 11:00

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА, ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Към: ,,Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на община Суворово“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-25022016-132 Дата и час на публикуване: 25.02.2016 10:04

  Обществена поръчка: Открита процедура

  ,,Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на община Суворово“

   Лице за контакт - Николай Стефанов - Директор Дирекция "УТИП"

  тел. 05153/ 25 50, факс: 05153/ 25 50

  email: eu_suvorovo@abv.bg

  ВИЖ ПОДРОБНО